Πρόγραμμα Λειτουργίας

 

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.


Δείτε εδώ το πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων (ανενεργό)