Επίδοση Ελέγχων Προόδου 

Ανακοινώνεται ότι οι έλεγχοι προόδου των μαθητών όλων των τάξεων θα επιδίδονται κατά τις ημέρες Πέμπτη 14/6/18, Δευτέρα 18/6/18, Τετάρτη 20/6/18, Πέμπτη 21/6/18 και από 25/6/18 έως 29/6/18 και ώρες 9:00 με 13:00.

 

Τις ίδιες ημέρες θα διενεργούνται και οι επανεγγραφές μαθητών (για το σχολικό έτος 2018-19) στην Β’ και Γ’ τάξη. Υπενθυμίζεται στους κηδεμόνες ότι απαραίτητο στοιχείο για την επανεγγραφή των μαθητών είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κηδεμόνα. 

Η διευθύντρια      

Θεοδοσίου Μαριάννα

  

Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής των μαθητών της Γ' Τάξης

Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής των μαθητών της Γ' Τάξης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 6η Ιουνίου και ώρα 22:00

Η διευθύντρια      

Θεοδοσίου Μαριάννα

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2018

Έχει ανακοινωθεί κατά τα προβλεπόμενα το πρόγραμμα των εξετάσεων Ιουνίου 2018. Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε κι εδώ

Η διευθύντρια      

Θεοδοσίου Μαριάννα

 

 

Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου 2018

Έχει ανακοινωθεί κατά τα προβλεπόμενα η ύλη των εξετάσεων Ιουνίου 2018. Την ύλη μπορείτε να τη δείτε κι εδώ

Η διευθύντρια      

Θεοδοσίου Μαριάννα

 

  

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης των μαθητών/μαθητριών της Γ τάξης σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών πως για την εγγραφή των μαθητών στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία που προβλέπει δύο στάδια. 


Το 1ο στάδιο, που απαιτεί υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης των μαθητών, πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Η αίτηση πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.


Για τους μαθητές του σχολείου μας την αίτηση την υποβάλει ο κηδεμόνας του μαθητή

  1. Να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Taxis  - να διαθέτει δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
  2. Να είναι δηλωμένος ως κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου (mySchool)

Τα στοιχεία του κηδεμόνα στα δύο πληροφοριακά συστήματα πρέπει φυσικά να ταιριάζουν. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε ο κηδεμόνας να φροντίσει:

  1. να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στο Taxis,
  2. να μας επιστρέψει ενυπόγραφα το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που στείλαμε με τον κηδεμονευμένο και
  3. αν τα στοιχεία του στο Taxis είναι περασμένα με λατινικούς χαρακτήρες να προσέλθει στο σχολείο για να περάσουμε τα στοιχεία αυτά και στο πληροφορικό σύστημα του σχολείου.

Το 2ο στάδιο θα γίνει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων Ιουνίου, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ που ο μαθητής θα γίνει δεκτός, για τα ΓΕΛ μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και για τα ΕΠΑΛ από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018.


Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εγγραφών στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορείτε να βρείτε σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Η διευθύντρια      

Θεοδοσίου Μαριάννα


 

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020υ

Η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι Πράξεις του προγράμματος συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης». 

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Ενημερωθείτε για τους στόχους της πράξης από το σχετικό έγγραφο εδώ.

 

Μιχαλόπουλος Δημήτριος


   

Glossaries του βιβλίου Think Teen! για τα τμήματα αρχαρίων προχωρημένων της Β' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε τα γλωσσάρια από εδώ.

Μησιοπούλου Φιλιώ

  

Glossary του βιβλίου Think Teen! για τα τμήματα προχωρημένων της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το glossary από εδώ.

Μησιοπούλου Φιλιώ

  

Υλικό Βιολογίας για την Α Γυμνασίου 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό της Βιολογίας από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

  

Το βιβλίο Γεωγραφίας της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Γεωγραφίας από εδώ - μόνο το 1ο κεφάλαιο.

Επίσης μπορείτε να βρείτε online ασκήσεις γεωγραφίας εδώ σχετικές με το 1ο κεφάλαιο. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικό με το 2ο κεφάλαιο.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

Το βιβλίο Πληροφορικής της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Πληροφορικής της Α' γυμνασίου από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

Το βιβλίο Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Πληροφορικής της Γ' γυμνασίου από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

 

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και λειτουργεί δοκιμαστικά.

 

Μπορείτε όμως να βρείτε διάφορες πληροφορίες σχετικές με:
@ τα μαθήματα χρησιμοποιώντας το κυρίως μενού στ' αριστερά
@ τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου καθώς και διάφορες ανακοινώσεις από το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Μπορείτε να στείλετε σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .