«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020υ

Η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι Πράξεις του προγράμματος συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης». 

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Ενημερωθείτε για τους στόχους της πράξης από το σχετικό έγγραφο εδώ.

 

Μιχαλόπουλος Δημήτριος


   

Glossaries του βιβλίου Think Teen! για τα τμήματα αρχαρίων προχωρημένων της Β' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε τα γλωσσάρια από εδώ.

Μησιοπούλου Φιλιώ

  

Glossary του βιβλίου Think Teen! για τα τμήματα προχωρημένων της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το glossary από εδώ.

Μησιοπούλου Φιλιώ

  

Υλικό Βιολογίας για την Α Γυμνασίου 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό της Βιολογίας από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

  

Το βιβλίο Γεωγραφίας της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Γεωγραφίας από εδώ - μόνο το 1ο κεφάλαιο.

Επίσης μπορείτε να βρείτε online ασκήσεις γεωγραφίας εδώ σχετικές με το 1ο κεφάλαιο. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικό με το 2ο κεφάλαιο.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

Το βιβλίο Πληροφορικής της Α' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Πληροφορικής της Α' γυμνασίου από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

Το βιβλίο Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου


Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο Πληροφορικής της Γ' γυμνασίου από εδώ.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης

 

 

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και λειτουργεί δοκιμαστικά.

 

Μπορείτε όμως να βρείτε διάφορες πληροφορίες σχετικές με:
@ τα μαθήματα χρησιμοποιώντας το κυρίως μενού στ' αριστερά
@ τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου καθώς και διάφορες ανακοινώσεις από το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Μπορείτε να στείλετε σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .