Τμήματα

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2010 ? 2011 λειτουργούν 15 τμήματα.

Α? Τάξη

Α1

Α2

Α3

Α4

Α5

Β? Τάξη

Β1

Β2

Β3

Β4

Β5

Γ? Τάξη

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5