Γενικές πληροφορίες για το σχολείο

Αναζητείστε εδώ γενικές πληροφορίες για το σχολείο

·         που βρίσκεται,

·         ποια είναι η ιστορία του,

·         πως μπορείτε να επικοινωνήσετε

 ·        τις υποδομές