Ιστορία του Σχολείου

Το σχολείο μας  ιδρύθηκε το 1977.

Αρχικά λειτούργησε ως σχολείο θηλέων.

Το 1979 μετατράπηκε σε μεικτό σχολείο.

Το 2011 συγχωνεύθηκε με το Γυμνάσιο Κιβωτού