Δραστηριότητες

Στο σχολείο υλοποιούνται διαφόρων ειδών δράσεις και δραστηριότητες. Αυτές εντάσσονται σε:

·        Καινοτόμες δράσεις των προγραμμάτων αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, των περιβαλλοντικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων. 

·        Διάφορες πρωτοβουλίες καθηγητών του σχολείου. Ήδη στο σχολείο γίνονται μαθήματα ζωγραφικής από την κ. Γεωργαντζά.

·        Αθλητικές προπονήσεις στα πλαίσια των πρωταθλημάτων των σχολικών αγώνων.

·         Συμμετοχές σε διαγωνισμούς κ.α.

Το σχολείο είναι ανοιχτό σε διάφορες προτάσεις και ιδέες που προέρχονται από σχετικούς φορείς ? σύλλογο γονέων, καθηγητών, δεκαπενταμελές, Δήμο, κέντρο πρόληψης ?Ορίζοντες? για την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων.