Νομοθεσία

Υπό κατασκευή.

Όταν η σελίδα ολοκληρωθεί, θα μπορείτε να βρείτε εδώ τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου.

Εκδρομές

Απουσίες

Διαγωνίσματα