Τα Μαθήματα της Γ? Τάξης

Υπόδειξη πλοήγησης:Οι σύνδεσμοι

στα κείμενο οδηγούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ψηφιακό σχολείο (digitalschool.minedu.gov.gr)

στα εικονίδια οδηγούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο σχολικό ιστότοπο

Αγγλικά

Αισθητική Αγωγή - Εικαστικά

       

Αισθητική Αγωγή - Μουσική

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων

       

Αρριανού "Αλεξάνδρου Ανάβαση"

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

       

Βιολογία

Γαλλικά

       

Γερμανικά

Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη 'Ορνιθες

       

Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη - Ελένη

Θρησκευτικά

       

Ιστορία

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

       

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Μαθηματικά

       

Νεοελληνική Γλώσσα

Πληροφορική

       

ΣΕΠ

Φυσική

       

Φυσική Αγωγή

Χημεία