Πληροφορική Β? Τάξης

Ωριαίο Μάθημα

Καθηγητές / Καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα
1. Μιχαλόπουλος Μιχάλης
2. Ντόντη Διαμάντω

Διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής


Καθορισμός και Διαχείριση διδακτέας ύλης

Η ύλη και η διαχείρισή της περιγράφονται στους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ ) Πληροφορικής. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στη σελ. 41 της εγκυκλίου ?Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012?. Ακόμη διαβάστε ? πατώντας τους επόμενους συνδέσμους ? για το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ.


Υλικό για το κεφάλαιο των Δικτύων και τη Διαχείριση Αρχείων

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τα αρχεία pdf των δύο κεφαλαίων του βιβλίου για τα Δίκτυα και τα Αρχεία - Φάκελους. Τα αρχεία περιέχουν το κείμενο με υπογραμμίσεις και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σχολιασμένες.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης