Αγγλικά B? Τάξης

Τρίωρο Μάθημα

Καθηγητές / Καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα
1. Μησιοπούλου Φιλιώ
2. Χατζηγεωργίου Βασιλική


Καθορισμός και Διαχείριση διδακτέας ύλης

Η ύλη και η διαχείρισή της περιγράφονται στους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ ) Πληροφορικής. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στη σελ. 25 της εγκυκλίου ?Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θεωρητικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012?. Στην ιστόσελίδα του μαθήματος στο ΠΙ θα βρείτε περισσότερες χρήσιμες συνδέσεις.