Γεωγραφία Α - Φυσικό Περιβάλλον

Η σελίδα αυτή είναι αφιερωμένη στη 2η ενότητα της Γεωγραφίας.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το υλικό που χρησιμοποιήσαμε στο μάθημα και το βιβλίο σημειωμένο. 

B1.2. Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες

Το βιβλίο. Υπάρχουν και οι απαντήσεις στις δραστηριότητες των σελίδων 36 και 37.

Η παρουσίαση με σχόλια.

Το φύλλο εργασίας και η απάντησή του.

Και το τραγουδάκι των σφαιρών.

B2.1 H σύνθεση της ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία, οι άνεμοι

Το Βιβλίο. Υπάρχει και η απάντηση στη δραστηριότητα της σελίδας 42.

Η παρουσίαση με σχόλια.

B2.2 Οι βροχές, το κλίμα

Το Βιβλίο. Υπάρχει και η απάντηση στη δραστηριότητα στις δραστηριότητες των σελίδων 45, 46. 

Η παρουσίαση με σχόλια.

B3.1 Το νερό στη φύση

Το Βιβλίο. Υπάρχει και η απάντηση στις δραστηριότητες των σελίδων 48, 49.

Η παρουσίαση με σχόλια.