Γεωλογία - Γεωγραφία A? Τάξης

Δίωρο Μάθημα

Καθηγητές / Καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα
1. Βακουφτσή Μαρία
2. Στεργίου Βιβή 
 


Καθορισμός και Διαχείριση διδακτέας ύλης

Η ύλη και η διαχείρισή της περιγράφονται στους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ ) Πληροφορικής. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στη σελ. 10 της εγκυκλίου ?Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012?.