Α' Γυμνασίου - Υλικό Βιολογίας.

Στο επόμενους συνδέσμους θα βρείτε υλικό για το μάθημα της βιολογίας Α' Γυμνασίου οργανωμένο ανά κεφάλαιο. Υπάρχουν

  • οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιούμε στο μάθημα με σχετικά σχόλια που αναφέρθηκαν.
  • ασκήσεις online
  • τμήματα από το βοήθεια βιολογίας της κ. Ελίζας Φερεκύδου από τις εκδόσεις Βολονάκη που διανεμήθηκε παλιότερα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. (Στο βοήθημα θα βρείτε και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού. Διαβάστε τις μικρές έρευνες και εργασίες αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Χρησιμοποιείστε το βοήθημα μόνο για να λύσετε κάποιες απορίες και να δείτε αν μπορείτε να απαντήσετε στα πρόσθετα θέματα που έχει. Σε κάθε περίπτωση μη προσπαθήσετε να μάθετε κάτι απ' έξω.)

Τα κεφάλαια δίνονται με τη σειρά που προτείνεται να διδαχθούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου.


Κεφάλαιο 1 

(Ελλιπές - χωρίς παρουσιάσεις και ασκήσεις ακόμη)

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 4

(Η κυτταρική αναπνοή και η αναπνοή των φυτών μελετήθηκαν μαζί με την ύλη της φωτοσύνθεσης)

 

Καλό διάβασμα.

Μιχαλόπουλος Μιχάλης.