Γ? Τάξη

Η ταυτότητα της τάξηςόπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία