Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα? σχολική δραστηριότητα διαφοροποιείται από τη συμβατική διδασκαλία, αφού δεν αναφέρεται σε εύρος γνωστικού κλάδου. Το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν αποτελεί τυπικό μάθημα και διακρίνεται ως προς τον θεματικό - περιορισμένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, ως προς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και ως προς τη δομή, καθότι περιλαμβάνει μελέτη πεδίου και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων.
Βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας αποτελούν δράσεις με στόχο τη δημιουργία υγιών ατόμων που αναπτύσσονται σε υγιή φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα τα οποία ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα και να  αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την βελτίωσή τους.
Τα
Πολιτιστικά Προγράμματα είναι μία δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη, την ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων πολιτισμού.
Τα
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας εντάσσονται στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται  τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

 

Αρχείο καινοτόμων δράσεων

 


Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχολικού Έτους 2012 - 13

 

Πρόγραμμα

Τίτλος

Υπεύθυνοι καθηγητές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα κάθε προγράμματος