Ταξίδια ... σημάδια

Άσκηση αντιστοίχισης

    
Σύρτε και αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά δίπλα σ' αυτό που ταιριάζει στα αριστερά.