Επιμέλεια: Μιχαλόπουλος Μιχάλης

Ταξινόμηση οργανισμών με κριτήριο τον τρόπο προμήθειας της τροφής του

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τους οργανισμούς της στήλης στα δεξιά στην κατηγορία που ανήκει ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίαζει την τροφή του.